Felelősség biztosítás - Garancia

Vállalkozásom Tevékenységi felelősség és Szolgáltatói felelősség biztosítással rendelkezik.

Munkánként 15 milliós kártérítést biztosít az esetleges károkozások megtérítésére.

Nagyobb értékű vagyon vagy műtárgyak esetén külön szerződést kötünk.

Általános felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

Tevékenységi felelősségbiztosítás

A szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Ezen biztosítás alapján Társaságunk megtéríti a szerződés keretei között azokat a

  • személysérüléses károkat és

  • szerződésen kívül okozott dologi károkat,

  • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

  • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;

  • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Gondolja meg kit bíz meg a favágással!

Sajnálatosan egyre több az olyan "vállalkozó" aki úgy gondolja, hogy tudás és végzettségek nélkül Youtube-os videók alapján biztonságos favágás tudnak végrehajtani. Persze szerencséje bárkinek lehet, de a tapasztalat az, hogy az ilyen szakszerűtlen munka minimum anyagi kárral jár, sőt az is előfordul, hogy személyi sérüléssel és nem ritkán halálesettel! Az ilyen "Hamar-eltün BT"-k nem rendelkeznek nyilvántartási- vagy adó- számmal, nincs meg a jogszabályokban előírt végzettségük és ami a legrosszabb, hogy a tudásuk és felszerelésük is hiányos.
Ne csodálkozzon azon, ha az ilyen "favágónak" egy károkozás után csak a hűlt helyét találja meg. Az eldobható telefonszámon kívül semmilyen adatot nem fog megtalálni róla. Legyen óvatos!

Garanciát vállalunk!

-Minden esetben garanciát vállalunk és az általunk okozott kárt megtérítjük. Nagy értékű ingatlanoknál biztosítást is kötünk.

Vállalkozói felelősségbiztosítás 15 milliós értékhatárig!

Személyi biztonság

A személyi biztonságért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha az általunk kijelölt favágás lezárt körzetében engedély nélkül senki nem tartózkodik.

Közterületen

Közterületen álló vagy oda átnyúló fák kivágásánál vagy ágak levágásánál közterület lezárását szoktuk kezdeményezni, ha erre szükség van. A jogszabályban előírtaknak megfelelően kitáblázzükés elkerítjük a munkaterületet.

Általunk nem ismert körülmények

Nem vállalunk felelősséget általunk nem ismert körülményekért és a tulajdonos által nem közölt információkból bekövetkezett kárért (pl. egy fa törzs ledobásakor egy pince, vagy emésztő teteje megsérül).

Áramtalanítás

Elektromos szolgáltatóknál kezdeményezni szoktuk a szigeteletlen vezetékek áramtalanítását, azok földelését amennyiben a favágást vagy gallyazást veszélyeztetné.

Értesítés, közlemény

Társasházaknál, közterületen vagy parkolóknál felhívást ragasztunk ki, vagy értesítjük az ott lakókat a favágási munkálatok előtt!

Dokumentáció

A munkálatok előtt és a munka végeztével fényképes dokumentációt is szoktunk készíteni a vélt vagy valós károk bizonyítása céljából.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében. Az általános felelősségbiztosítás alapján – a biztosítási szerződési feltételekben meghatározottak szerint - a biztosító mentesíti a biztosítottat a biztosított tevékenység folytatása során olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Image

"Van, akinek a lehetőség is probléma, van, akinek a probléma is lehetőség."

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image