Adatvédelmi irányelvek (GDPR)

Adatvédelem

Murai László egyéni vállalkozó

Telefon: +36 70 631 22 44

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 60772787-2-51

Nyilvántartási szám: 22652480
Központ: Pest megyei Bíróság

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Az adatok kezelője: Murai László egyéni vállalkozó

Székhely/postázási cím: 2623 Kismaros, Szokolyai út 114.

Adószám: 60772787-2-51

Nyilvántartási szám: 22652480

Kapcsolat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. Milyen adatokat kezelünk?

A honlapon Google Analytics programot használunk. A honlap böngészésekor minden látogató anonim módon egyedi azonosítót kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal felveszi a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. Erről a minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatból tájékozódhat.

2. Üzenetküldés a Kapcsolat oldalon keresztül.

A szolgáltatásaink iránt érdeklődők a weboldal kapcsolati és árajánlat kérési űrlapján keresztül, e-mailben, telefonon érdeklődő természetes személyek adatai: név, telefonszám, email-cím. A honlapon található elérhetőségek megadásának célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

3. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja https://favagas.net/ weboldalon található szolgáltatások nyújtása:

 • az érintettnek szükséges mértékű beazonosítása, egymástól való megkülönböztetése,
 • tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról,
 • ügyfeleinkkel való kapcsolattartás,
 • árajánlat készítés, megrendelések ügyintézése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • piackutatás,
 • a honlap látogatottságának mérése

4. Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics által létrehozott cookie-k 30 napig érvényesek, a munkamenet azonosítók a honlap elhagyásakor törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat kérés esetén 10 munkanapon belül töröljük. Ezt az igényt az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldendő üzenetben lehet kérni.

3. Érintettek köre

Az adatkezelővel üzleti viszonyban álló magánszemélyek, vagy az Adatkezelőhöz bármely csatornán jelentkezők, akik jelentkezésüket az Adatkezelő számára eljuttatják, vagy az Adatkezelőnek átadják.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról e-mail címre küldött levélben kérhet további tájékoztatást. A felhasználó által megadott adatokat az adatkezelő 10 munkanapon belül törli, amennyiben felhasználó ezt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre eljuttatott levélben kéri.

Az Adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

7. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 • személyes adatai helyesbítését;
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A Felhasználó az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

A adatvédelemi szabályokról az alábbi törvényekben tájékozódhat.

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Alkalmazott jogszabályok

·         A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv”),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

Jogorvoslat

·         Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.
Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-1-3911400, www.naih.hu,

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő az 5. pontban megjelölt címzett(ek) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezelő csak egyedül törvényi kötelezettségből továbbítja a felhasználók adatait az azokat igénylő hatóságnak.

 

Fák kivágásának költségei és feltételei (árképzés)

Nincs két egyforma fa, ebből adódóan nem tudunk meghatározni egy fix árat egy fajta fára. Az ár kialakításában különböző szempontokat veszünk figyelembe. Legtöbbször olyan fák kivágása végett keresnek meg minket, amelyek veszélyeztetnek ingatlanokat, járműveket, közműveket vagy élőlényeket. Természetesen olyan eset is előfordulhat, amikor egy magas vagy terebélyes fa a kilátást vagy a napfényt takarja el a tulajdonos elől. Sokan nem tudják, hogy a saját telkükön álló fák ápolása a telektulajdonos feladata és kötelessége. Amennyiben az ápolatlan fák nem extrém időjárási körülmények következtében okoznak kárt, a szomszédnak, önkormányzatnak, közműveknek, közútkezelőnek vagy az utcán közlekedőknek, úgy a kár megtérítésére kötelezheti a hatóság vagy a bíróság. Bizonyos esetben felkérnek fák állapotának, veszélyességének felmérésére, és kivágásának költéség számításához. Ma Magyarországon nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni egy szakértőnek. Vállalkozásom nem rendelkezik szakértői vizsgával és eszközöm sincs hozzá, de ennek ellenére a többéves favágó tapasztalatnak köszönhetően kivágási és kockázati elemzést el tudom készíteni. A hó súlyától faházra dőlt tölgyfa (2023)

Árkalkuláció:

A legtöbb esetben a személyes megtekintés után készítjük el az árajánlatot. Részletes és írásos árajánlat elkészítését abban az esetben biztosítunk, ha a megrendelő szerződést és részletes jegyzőkönyvet is kér a munka elvégzéséről (pl. önkormányzatok, vállalkozások). Magánszemélyek esetében szóbeli vagy e-mail-es szerződést kötünk. Természetesen az igényeknek megfelelően bárkivel kötünk vállalási szerződést, amiben mindkét fél kötelességét és felelősségét részletesen leírjuk. Minden esetben az ingatlan tulajdonosával (amelyiken a fa található) kötünk megállapodást legyen az szóbeli vagy írásbeli szerződés. Természetesen az ingatlan tulajdonos írásos meghatalmazás esetén más jogi személlyel vagy vállalkozással rendelkezővel is kötünk vállalási szerződést.

A személyes megtekintés után az árat a következő szempontok alapján alakítjuk ki:

 • a fa (bokor) elhelyezkedése, megközelíthetőség és távolsága;
 • annak állapota, korhadt, száraz vagy törött;
 • gyökérzet állapota, elhelyezkedése;
 • megdőlés mértéke, mellette található más növények vagy épületeken való fennakadás;
 • környezetének állapota;
 • ingatlanok vagy közművek távolsága;
 • alatta található burkolatok anyaga és vastagsága;
 • talajban futó közművek és egyéb a talajba épített műtárgyak távolsága és mérete;
 • favágást nehezítő körülmények, fatörzsek leereszthetősége;
 • zöld hulladék szállításának távolsága;
 • fatörzs méretre aprítása, hasítása;
 • fakivágási engedély, terület lezárása;
 • egyéb igények kielégítése;
 • garanciavállalás, biztosítás kötése;

Garancia:

-Minden esetben garanciát vállalunk és az általunk okozott kárt megtérítjük. Nagy értékű ingatlanoknál biztosítást is kötünk.

Vállalkozói felelősségbiztosítás 15 milliós értékhatárig!

-Nem vállalunk felelősséget általunk nem ismert körülményekért és a tulajdonos által nem közölt információkból bekövetkezett kárért (pl. egy fa törzs ledobásakor egy pince, vagy emésztő teteje megsérül).

-A személyes biztonságért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha a favágás lezárt körzetébe engedély nélkül senki nem tartózkodik. Közterületre átnyúló fák kivágásánál közterület lezárását szoktuk kezdeményezni, ha erre szükség van.

Kifizetés:

-Készpénz fizetés esetén, a munka elvégzését követően a helyszínen kell a teljes összeget kifizetni. Természetesen a több napon át tartó munkálatok végén kell kiegyenlíteni a számlát. Kivéve a gallyelszállítást, aminek kifizetését csak az elszállítást követően kell megejteni.

-Átutalásos fizetésnél, minden esetben vállalási szerződést kell kötni amiben a megrendelő és a kivitelező adatai is megtalálhatók. A munka elvégzéséről és átvételéről részletes jegyzőkönyv készül amivel egy időben a számla is kiállításra kerül. A jegyzőkönyv aláírása és a számla kiállítását követően a megrendelő 8 naptári napon belül átutalja a teljes összeget és vállalja, hogy a kifizetés elmulasztása esetén a szerződésbe meghatározott kamatot és kártérítést megfizeti, valamint, továbbá jogi következmények teljes költségét is megtéríti a munkavállaló részére!


Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


 

Működési terület

Elsősorban Vác környékén, Budapesten és a Börzsöny teljes területén vállalunk munkákat. Természetesen előzetes egyeztetést követően az ország bármely településére elutazunk, az utazás költségét beépítjük a végösszegbe. Telephelyünktől (Kismaros) 40Km feletti távolságnál csak kiszállási díj ellenében tudunk személyes megtekintéses árajánlatot adni.

Mivel a technika világában megoldható, hogy a "veszélyes" fáról és területről fotó és videó készüljön, e-mailben elküldött fotók és videó alapján előzetes árajánlatot is tudunk adni. Kérésünk annyi, hogy a levélváltást előzze meg telefonos megkeresés. Köszönjük!

A kiszállási díj Váctól számított 40km felett: 220 Ft/km  +ÁFA.

Elsődleges működési területünk:

Pest Megye: Kismaros, Verőce, Szokolya, Nagymaros, Magyarkút, Vác, Zebegény, Szob, Ipolydamásd, Márianosztra Letkés, Kóspallag, Sződ, Sződliget, Göd, Rád, Vácduka, Csörög, Ipolytölgyes, Nagybörzsöny, Vámosmikola, Perőcsény, Kemence, Bernecebaráti, Vácrátót, Váchartyán, Őrbottyán, Csomád, Fót, Dunakeszi, Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, Penc, Kosd, Csővár, Acsa, Pomáz, Solymár, Pilisvörösvár, Kisoroszi, Tótfalu, Surány, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Horány,

Nógrád Megye: Katalinpuszta, Szendehely, Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Diósjenő, Tolmács, Rétság, Ősagárd, Keszeg, Tolmács, Bánk,

Komárom Esztergom Megye: Dömös, Pilismarót, Esztergom, Dorog,

Budapest: I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, IX. kerület, X. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület, XX. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület,

Keressen fel telefonon vagy e-mail-ben!

Felelősség biztosítás - Garancia

Vállalkozásom Tevékenységi felelősség és Szolgáltatói felelősség biztosítással rendelkezik.

Munkánként 15 milliós kártérítést biztosít az esetleges károkozások megtérítésére.

Nagyobb értékű vagyon vagy műtárgyak esetén külön szerződést kötünk.